ReadyPlanet.com
dot
bulletโปรแกรม 2 คืน 1 วัน พักเกาะรายา
bulletภูเก็ตซิตี้ทัวร์ + เกาะไข่นอก+เกาะไข่นุ้ย
bulletภูเก็ตซิตี้ทัวร์ + เกาะรายา ( ราชา)
bulletภูเก็ตซิตี้ทัวร์ + เกาะไข่ + พังงา
bullet ภูเก็ตซิตี้ทัวร์ + เกาะรายา(ราชา) + พังงา
bulletภูเก็ตซิตี้ทัวร์ + เกาะพีพี เรือเฟอรี่ + พังงา
bulletทัวร์เกาะรายา (ราชา )
bulletทัวร์เกาะรายา - เกาะเฮ
bulletทัวร์เกาะเฮ
bulletทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
bulletทัวร์สยามนิรมิตรโชว์
bulletทัวร์รอบเกาะภูเก็ต
bulletทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน
bulletทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน
bulletคาบาเรต์ โชว์ - แอพโพรไดต์ โชว์
bulletทัวร์ซาฟารี - นั่งช้าง ชมธรรมชาติผืนป่าทางใต้
bulletทัวร์หมู่เกาะพีพี ( เรือเฟอร์รี่ )
bulletทัวร์ทะเลแหวก ( เรือใหญ่ )
bulletทัวร์ทะเลแหวก ( เรือสปีดโบ๊ท)
bulletทัวร์หมู่เกาะตาชัย
bulletทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
bulletทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
bulletทัวร์อ่าวพังงา- เกาะปันหยี ( เรือหางยาว )
bulletทัวร์พังงา อ่าวพังงา เรือเร็ว
bulletทัวร์แคนู - ชมอาทิตย์ตก อ่าวพังงา
bulletทัวร์ล่องแก่ง
bulletทัวร์ถ้ำเล-เขากอบ + ตรังซิตี้ทัวร์
bulletทัวร์ดำน้ำเกาะเชือก-เกาะกระดาน-ถ้ามรกต
bulletเเพ็คเกจ กอล์ฟ ภูเก็ต
bulletทัวร์ สุราษฎร์ธานี - เขาสก 1 วัน
bulletทัวร์ เขาสก 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ 1 วัน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ( Team Building)
ทัวร์ 1 วัน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ( Team Building)

 

ความหมายของ Team Building คือ กระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงานด้วยกัน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ถึงจะทำให้ ตัวเอง และผู้ร่วมงาน ในองค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสพผลสำเร็จ
 

ความสำคัญในการสร้างทีมงาน
การสร้างทีมงานเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธภาพในกลุ่ม  มุ่งปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิก  ให้ประสิทธิผลของกลุ่มสูงขึ้นได้  เพื่อมีการวางแผนที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์อย่างมีระบบและได้การยอมรับในหน่วยงาน

 

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์  1 วัน
08.00 น.

 

 รับท่าน ณ ที่นัดหมาย เพื่อเดินทางไป ณ สถานที่จัดกิจกรรม..................... 
 ( ตามที่ที่ท่านเลือก และ เป็นสถานที่ๆ  ทางทีมงาพิจราณาแล้วว่าสามารถจัดกิจกรรมได้  )
 

  • นำท่านออกเดินทางเจ้าหน้าที่บริการอาหารเช้าพร้อมของว่าง (1) บนรถ
   สู่สถานที่ทำกิจกรรม
 
  • ถึงสถานที่จัดกิจกรรมนำทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดรวมพล ร่วมกิจกรรม  ที่จัดโดยทีมงาน
  • ละลายพฤติกรรมกับกิจกรรมขั้นต้น ด้วยสันทนการต่างๆ 
เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วม กิจกรรมซึ่งมาจากต่างแผนกและ
สร้างบรรยากาศเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก สร้างความคุ้นเคยเมื่อแรกพบก่อ 
ให้เกิดการกล้าแสดงออกเสริมสร้างความเป็นมิตร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เข้ารับการอบรม 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย

ร่วมกิจกรรมกลางแจ้งในรูปแบบของ Team building ที่จัดเตรียมไว้สำหรับ
ท่านหลังจากาที่ได้ทำการแบ่งกลุ่มย่อยโดยเริ่มเล่นฐานต่างๆ  เน้นการ
มีส่วนร่วมกันทุกๆ คน  ให้แสดงออกได้อย่างทั่วถึง เพิ่มสถานการณ์แข่งขัน
เชิงสร้างสรรค์  เพิ่มความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันในแต่ละกิจกรรม

16.00น. นำท่านส่งกลับ โดยสวัสดิภาพ

*****  หมายเหตุ กำหนดการและเวลารายละเอียดข้างต้นเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
***** ราคาทัวร์ : ขึ้นอยู่กับโปรแกรม รายละเอียดและจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภิรมย์   ภูเก็ต ซี เลิฟเวอร์ส   085 888 3915  Email -phuketsealovers@gmail.com

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Phuket Sea Lovers 101/105 Moo 5 T.Rassada A.Muang. Phuket 83000 Tel +66 85 8883915 Fax + 66 307 618 www.phuketsealover.com Email: phuketsealovers@gmail.com TAT Licensce No.32/00373 ©2010 Phuket Sea Lovers. All Rights Reserved